Inburgeringscursus

De inburgeringscursus is bedoeld voor verplichte én vrijwillige inburgeraars.
Voor verplichte inburgeraars geldt dat u volgens de Nederlandse wet moet inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal moet beheersen op niveau A2 van het Europees Referentiekader. Maar ook dat u de gebruiken, normen en waarden in Nederland kent. U bent voor de wet ingeburgerd als u het inburgeringsdiploma hebt behaald.

Bij Enoch Educatie krijgt u een uitstekende voorbereiding op het inburgeringsexamen.

Inburgeringsexamen

Het nieuwe inburgeringsexamen bestaat uit zes onderdelen. Veel vragen gaan over Nederlandse gewoontes en regels. Tijdens het examen moet u ook laten zien dat u de Nederlandse taal goed genoeg kent. De examenonderdelen zijn:

  1. Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Dit onderdeel van het examen gaat via de computer. U kunt bijvoorbeeld een vraag krijgen over wat de regering doet. En over hoe de mensen met elkaar omgaan in Nederland.
  2. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Het onderdeel ONA bestaat uit het maken van een mini-portfolio dat afgesloten wordt met een gesprek.        Dit nieuwe onderdeel is alléén verplicht voor inburgeraars die op of ná 1-1-2015 naar Nederland komen. Mensen die verplicht moeten inburgeren en vóór 1-1-2015 naar Nederland komen hoeven dit onderdeel niet te doen voor het inburgeringsexamen.
  3. Spreekvaardigheid (TGN). Een computer stelt vragen en geeft opdrachten. U antwoordt via de telefoon.
  4. Luistervaardigheid. Op de computer kijkt u naar filmpjes en luistert u naar teksten. Hierover krijgt u vragen.
  5. Leesvaardigheid. Op de computer leest u teksten. Bij elke tekst krijgt u vragen.
  6. Schrijfvaardigheid. Dit onderdeel doet u op papier. U krijgt verschillende soorten opdrachten, bijvoorbeeld een formulier invullen.

ONA verplicht
Mensen die nu inburgeringsplichtig zijn en hun inburgeringsdiploma al hebben gehaald of binnenkort gaan halen hoeven het onderdeel ONA niet te doen voor het voldoen aan hun inburgeringsplicht. Maar vanaf 1-1-2015 kan men niet meer automatisch met het inburgeringsdiploma naturaliseren. Voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning of het verkrijgen van een Nederlands paspoort zal ook deze groep inburgeraars het onderdeel ONA moeten doen.

Let op
Mensen die vrijwillig inburgeren, bijvoorbeeld mensen die een permanente verblijfsvergunning of een Nederlands paspoort wensen maar niet inburgeringsplichtig zijn, moeten dit onderdeel ook doen als zij de aanvraag voor dat paspoort indienen na 1-1-15. Het maakt niet uit hoe lang ze in Nederland hebben gewoond.

Lees meer over het Inburgeringsexamen

Wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden? Vul dan het contactformulier in en we nemen binnen 5 werkdagen contact met u op. U ontvangt dan zo snel mogelijk meer informatie of een oproep voor een intakegesprek. De cursus gaat van start als er voldoende aanmeldingen zijn. Zit de cursus vol, dan wordt u desgewenst op een wachtlijst geplaatst.

Taal
mijn woorden
gedachten worden woorden
woorden verleggen mijn grenzen
sprekend